Tehnologije

FabLab, je prvenstvno zasnovan na tehnologijama digitalne proizvodnje. Tu osnovu čini danas sve popularniji 3D printeri različitih konstrukcija, ali i laserski rezači, cnc uređaji i sl. Njegujemo i analogne tehnike proizvodnje i rad s različitim električnim “analognim” alatima, ali i ručnim alatima.

Zbog svojih aktivnosti FabLab se upotunjuje različitim drugim tehnologijama koje mogu biti od koristi u radu pojedinih aktivnosti. Primjer su biosenzori koje koristimo kako u radu s djecom, tako i za projekte potrebne za osobne s posebnim potrebama.

Osim biosenzora i ostale elektronike zasnovane uglavnom na Arduino i Raspberry Pi platformama, tu su i neki drugi senzori za razvoj IoT, kako za osobnu upotrebu, tako i za prostor u kojem se nalazimo.

Senzore koristimo i za 3D skeniranje, koristeći razne dostupne od Kinecta, Structure Sensora, ali i uređaje srednjeg cjenovnog razreda poput David Lasera, zasnovanog na strukturnom svijetlu, kako za rad tako i za istraživanja u sklopu projekata.

Osim strojene opreme, važan aspekt čini i programska podrška, prvenstveno zasnovana na opensource programima, ali i dobivenim licencama npr. od tvrtke Autodesk.

Core of FabLab are digital fabrication technologies. Here are most popular 3D printers of different constructions, FDM, SLA, Delta, but also laser cutter and engraver, cnc router and others. We also pormote work with analog tools, and those which requires handwork.

Because of different focused activities, FabLab is also equiped with other cutting edge technologies to help develop specific projects. Sample is biosensors which are used both to work in education with kids, but also for some projects for people with specific needs.

Beside biosensors and other electronics based on Arduino and Raspberry Pi developing platforms, here are some other sensors to develop IoT, both for individuals, and for space around us.

Sensors are used also for 3D scanning, using different affordable, from Kinect, Structure Sensor, but also mid range technology like David Laser, structural light 3D scanner is used and explored on some projects.

Hardware is only one part, but important čini i programska podrška, prvenstveno zasnovana na opensource programima, ali i dobivenim licencama npr. od tvrtke Autodesk.