Make-IT

MAKE-IT_800px

Kao što smo već prije objavili, FabLab.hr je jedan od partnera na projektu “Make-IT | Understanding Collective Awareness Platforms with the Maker Movement“. Projekt je započeo 1.1.2016. i financiran je iz fonda Obzor 2020.

Više informacija o projektu možete pronaći na stranicama projekta Make-IT, a informacije koje bi mogle biti zanimljive našim članovima, kao i široj javnosti ćemo prenositi i ovdje.

Kao jedan od rezultata rada na projektu u okviru aktivnosti izrađen je video o istraživanju makers platformi koji se može pogledati preko poveznice na Facebook stranici FabLab.hr