Projekti EU

Udruga FabLab dio svojih aktivnosti ostvaruje i u sklopu projekata. Konstantno radimo na međunarodnoj suradnji i prijavi projekata iz raznih programa sa partnerima širom EU. Trenutno su aktivna dva EU projekta, prvi, Make-IT, je krenuo 1.1. 2016. sa aktivnostima, dok je drugi, FabLabNet, započeo 1.7.2016.

Pored ovih međunarodnih EU projekata, udruga radi na domaćim projektima uglavnom si ciljem približavanja i edukacije u području digitalne proizvodnje, 3D ispisa. i drugih tehnologija.  Također radimo na nekoliko globalnih inicijativa koji podružavaju slobodno korištenje ovih tehnologija.

Sa 1.10.2017. u suradnji sa Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu započeo je i novi DOIT projekt.

Više o EU projektima, a posebno o Make-IT, FabLabNet i DOIT projektima uskoro.