Misije | Missions

FabLab.hr, kao jedna iz globalne mreže sličnih organizacija, provodi različite aktivnosti, u okviru događanja koje samostalno organizira ili ih promovira ili sudjeluje na njima. Tijekom proteklih godina, usmjerili smo se na tri odvojene misije unutar okvira kojih provodimo aktivnosti iako se one međusobno preklapaju i nadopunjuju:

  • (R)evolucija obrazovanja – usmjerena prema temi obrazovanja, s naglaskom na mladu populaciju, ali sa aktivnostima za sve dobne skupine, približavnajem suvremenih tehnologija digitalne proizvodnje i makers kulture s ciljem unapređenja STE[A]M vještina kroz projektno promišljanje
    • Stvori u školi – posebna inicijativa od 2013. s fokusom na osnovnoškolsko i srednješkolsko obrazovanje, ali i povezivanje tri razine edukacije mladih kroz zajednički rad s jakim naglaskom na socialnu inovaciju uključivanja mladih. U okviru ove inicijative provodi se inicijative stvaranje kreativnih laboratorija u okviru osnovnih škola, kao dijela lokalnih zajednica.
  • Pruži ruku – usmjerena osnaživanju lokalnih zajednica kroz nove tehnologije, s posebnim naglaskom na  osobe s specifičnim potrebama, kojima se uz pomoć novih tehnologija može pomoći u njihovom osnaživanju i doprinosu društvu.
  • Djeluj lokalno idi globalno – usmjerena prema razvoju poduzetničkog mentaliteta i inovativnih rješenja inspiriranih lokalnim kontektstom, ali i globalnom ambicijom.

Svi zainteresirani pozvani su pružiti nam potporu u gore navedenim aktivnostima, predložiti aktivnosti u okviru navedenih misija!


FabLab.hr, as one of many organizations in a network of similar ones, has been participating in different activities, in framework of different events, organized or by participating. Past period, made clear three missions which are not clear divided but overlapping and complement each other:

  • Education (R)evolution – focused on education, to engage young population, but with activities for all ages, by bringing new technologies of digital fabrication and makers culture with goal to improve STE[A]M skills with Design Thinking
    • Make@School – special initiative since 2013 with focus on primary and secondary education, but also with linking  three level of education by working together  with strong social innovation. As part of this initiative, we proposed implementation of creative labs in primary schools as part of local communities.
  • Give a hand – focused on strengthen local communities with new technologies, with specific focus to people with disabilities, which can use those knowledge and technologies to help themselves and help other to become important part of society.
  • Do Local Go Global  – focused to entrepreneurial mindset development and innovative solutions inspired by local context with global ambition.

Our activities were recognized by international partenrs and some become  part of EU projects we are performing. Anyone who is interested should feel free to support us in the above activities. We are also open to suggestions!