Maker Faire Zagreb

Nakon više godina priprema i odgađanja, udruga FabLab sa svojim prijateljima i partnerima, pokrenula je postupak dobivanja licence i organizacije prvog Maker Faire Zagreb događanja.

Prvi Maker Faire Zagreb organizirati će se 12. i 13. listopada 2019. u inspirativnom prostoru za kulturu stvaranja, Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagreb.