Pruži ruku | Give-a-hand

Kao dio globalne inicijative eNabling the Future FabLab se uključio i vlastitim projektima koji su usmjereni osobama s posebnim potrebama i drugim ljudima u lokalnoj zajednici. U suradnji sa svojim članovima FabLab razvija projekte za grupe korisnika.

Do sada je ostvarena suradnja sa Savezom distrofičara, bolnicom Goljak, Centrom za autizam u Splitu,  Udrugom za autizam Zagreb, udrugom Ozana, a ovo je tek početak posebnih suradnji.

Zaokružena je priča vezana uz štičenicu Centra za autizam u Splitu, Gabijele Jonjić, koja je pod vodstvom likovne umjetnice Ane Elizabet, izradila crtež “letećeg vozila”, a u suradnji sa FabLabom izrađen je prototip vozila koje je kasnije dorađeno i predstavljeno na izložbi.

 

As part of global initiative eNabling the Future FabLab also participate with own projects devoted to help people with special needs and others in local community. In cooperation with our members FabLab is developing projects for different group of users. 

Till now, we develop cooperation with Muscular Dystrophy Association, Goljak hospital, Center for autism in Splitu,  Association for autism Zagreb, association Ozana and this is only beginning of special cooperations.

Shown above is story related to Centra for autism in Split portage, Gabijela Jonjić, who is under guidance of artist Ane Elizabet made drawing of “flying vehicle”, and in cooperation with FabLab prototype is made which is later finished and presented on exhibition.