Djeluj lokalno idi globalno | Do Local Go Global

Treću predstavlja razvijanje poduzetničkog načina razmišljanja, odnosno provjera ideja i njihovo dovođenje do prototipa ili proizvoda. Ideja predstavlja onu vrijednost koju suvremeno društvo vrednuje, ali tek kada je prepoznata. Uloga udruge je pomoći u ostvarivanju takvih ideja pojedinaca i grupa, a dodatnu vrijednost predstavlja i razmjena iskustava s drugim članovima različitih profesija. Inspirirana lokalnim okruženjem, riješenja mogu biti zanimljiva i ponuđena globalno.

Third is developing entrepreneurship way of thinking, or bringing ideas to product. Idea is important and valuable for modern society, but it should be recognized. Role of FabLab is to help in realization of those ideas of individuals and groups, and added value is in exchanging experiences with other members of different professions. Inspired by local environment, solutions might be interesting and offered global.