O udruzi | About the Association

fablab_hr

Udruga FabLab, udruga za promicanje digitalne fabrikacije, osnovana je 1. ožujka 2013. u Zagrebu, nakon više od godinu dana dogovaranja njenih triju suosnivača, Hrvoja Petrovića, člana, Saše Relića, člana i Roberta Vdovića, predsjednika. Fablab je prva takva udruga u ovom dijelu Europe, a dio je međunarodnog udruženja FabLab organizacija, zasnovanog na ideji MIT-a.

Djelatnosti udruge su:

 • planiranje rada, promocija, događanja i edukacija u području digitalne fabrikacije

 • informiranje javnosti o razvoju i primjeni digitalne fabrikacije u gospodarstvu

 • razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad različitih dobnih i socijalnih grupa, od mladih, nezaposlenih do osoba za smanjenom pokretljivošću, a sve u cilju njihove dodatne naobrazbe za potrebe samozapošljavanja ili zapošljavanja,

 • izdavanje knjiga i časopisa, iz područja svoje djelatnosti

 • izdavanja digitalnih publikacija, digitalnih žurnala i stranica u cilju promocije digitalne fabrikacije

 • jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.

Pored deklariranih djelatnosti, udruga svoje aktivnosti vodi kroz nekoliko misija:

Prvu predstavlja obrazovanje, svih kojima je potrebno i koji žele, od najmlađih, do onih koji u svojim zrelim godinama žele proširiti svoje znanje. Nema dobne granice, a naše aktivnosti prilagođene su određenim dobnim skupinama. Sve aktivnosti vezane za obrazovanje vodimo pod zajedničkim nazivom “Budi kreativan”, dok su sve aktivnosti koje se odnose na edukacijske institucije pod nazivom “Stvori u školi”.

Drugu predstavlja interes za probleme lokalne zajednice, odnosno svih onih kojima tehnologija može pomoći u životu. Od zahtjeva osoba s posebnim potrebama, do poslovnih rješenja koja su njima prilagođena. Od samog rada u udruzi i pomoći u realizaciji projekata, do realizacije pojedinih ideja za specifične potrebe pojedinaca predstavlja važnu aktivnost članova udruge. Sve aktivnosti vezane za lokalnu zajednicu vodimo pod zajedničkim nazivom “Pruži ruku”

Treću predstavlja razvijanje poduzetničkog načina razmišljanja, odnosno provjera ideja i njihovo dovođenje do prototipa ili proizvoda. Ideja predstavlja onu vrijednost koju suvremeno društvo vrednuje, ali tek kada je prepoznata. Uloga udruge je pomoći u ostvarivanju takvih ideja pojedinaca i grupa, a dodatnu vrijednost predstavlja i razmjena iskustava s drugim članovima različitih profesija. Sve aktivnosti objedinjene su pod nazivom “Djeluj lokalno, misli globalno”

Rad udruge je javan i udruga je otvorena svima zainteresiranima za zanimljivosti u ovom dinamičnom području za koje se očekuje da bi moglo imati utjecaj veći od Interneta, te za koje se pretpostavlja da predstavlja novu industrijsku revoluciju.

Sve dodatne informacije možete dobiti na info@fablab.hr ili na telefon 091/3755436.

U Zagrebu, 1.7.2013.

Predsjednik FabLab udruge
Mr.sc. Roberto Vdović, dia

fablab_hr

FabLab association, the association for the promotion of digital fabrication, was registered as a non-profit, non-government civil association, on March 1st, 2013 in Zagreb, after more than a year of discussions of its three founders, Hrvoje Petrović, member, Saša Relić, member and Roberto Vdović, president. Fablab is the first of such associations in this part of Europe, and it is a part of the International FabLab association, based on the  MIT FabLab Charter.

The association has been registered to facilitate the following:

 • planning, promotion, events and education in the field of digital fabrication

 • familiarizing the general public about the developments and application of digital fabrication in business

 • developing international cooperation, as well as the inclusion of different age and social groups into the activities, from young people, unemployed persons, to persons of reduced mobility, having their further education and training in mind, in order to facilitate their future employment or self-employment

 • publishing books and magazines related to the area of its activities

 • publishing digital publications, digital magazines and pages with the aim to promote digital fabrication 

 • strengthening cooperation with similar Croatian and international associations

In addition to the above listed activities, the association has the following missions:

The first one is education, for everyone who needs and desires this kind of education, from the youngest ones, hopefully broadening their horizons, to the older ones, wishing to expand their knowledge. There are no age limits, and our activities are customized for different age groups. All activities related to education have a common title “Be Creative”, while those related to formal education institutions have a common title “Make at School”.

The second is related to the problems of the local community, and to those who can benefit from new technologies in their lives, from requests of people with special needs, to business solutions addressing their needs. Important contribution of the members can be help in conducting the activities themselves,  in their engagement on the projects, as well as in actual realization of the ideas into finished products. All activities related to problems of the local community are under a common title “Give-a-Hand”.

The third is the development of entrepreneurial mindset, or transforming ideas into products. Ideas are essential for modern society, but they need to be recognized. The role of FabLab is to help in realization of those ideas of individuals or groups, and they provide added value through exchange of experiences between members of different professions. All entrepreneurial activities are under one title “Act Locally, Think Globally”.

All undertakings of this association are public and we are open to everyone interested in this intriguing and dynamic field which is expected to have greater impact then the Internet, and which might be a part of the new industrial revolution.

For additional information please send an e-mail to:  info@fablab.hr or call:  091/3755436.

In Zagreb, 1.7.2013.

FabLab Association, President
MSc Roberto Vdović, architect

One comment

 1. Poštovani,

  U Bug-u sam saznao za Vas.
  Spremam se nabaviti 3d printer.
  Inače imam firmu i laserski stroj za rezanje i graviranje 120x90cm 100w.
  Pošto se spominje Fakultet arhitekture samo bi spomenuo da sam mnogim studentima sa laserom izrezivao makete.
  Inače sam se prepoznao u ideji da svom laserskom rezaču velikog formata dodam i funkciju 3d printanja pošto imam na njemu sve za pokretanje po x,y i z osi. Na tom problemu radim i plan je da iskoristim arduino mega platformu koja se koristi kod RepRap Mendel Prusa za to.

  Želim se učlaniti u Udrugu Fab lab i učestvovati u njenim aktivnostima.
  Molim kontakt i upute.

  Srdačan pozdrav!

  Darko Kontrec, dipl.ing.el.

  D.M.K. d.o.o
  Zagreb, Kučerina 66

  tel. 01 3646 575
  mob. 098 214 939

  http://www.dmk.hr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *